Blankett för registrering finns hos Läkemedelsverket och hos Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB. Labben skall skicka sin registreringsblankett till Läkemedelsverket direkt. Laboratoriet ska ha ett  kvalitetssäkringssystem enligt regelverket. Sveriges Tandteknikerförbund har ett sådant kvalitetssystem. Detta ska löpande hållas aktuellt samt omprövas vartannat år. Dokumentationen ska göra det möjligt att förstå konstruktion, tillverkning och prestanda hos produkten enligt de allmänna kraven i MDR 2017/745.