Riskhantering – viktig del vid inspektioner av Läkemedelsverket

Vi vill påminna er om att se över er riskhantering i era kvalitetssäkringar då detta är en av de viktigaste delarna vid en eventuell inspektion. För alla er som har Struktur finns er
riskhantering under punkt 2.8.1. Riskhanteringsplan ska finnas på alla era produkter som ni tillverkar.