Vad kostar det?

Endagskurs kl 09:00 - ca 15:30

Startavgift av kvalitetssystemet                    5 000 kr /företag
Användaraccess samt introduktion             6 500 kr /företag
(endagskurs med lunch och kaffe)
Extra deltagare från ditt företag                   3 500 kr /person
(endagskurs med lunch och kaffe)
Årlig supportkostnad                                       1 200 kr /företag och år
Priserna exkluderar moms

Övertagande av företag som redan har Struktur
När man övertar ett företag som redan använder Struktur måste rutinerna gås igenom och göras företagsspecifika. Därefter ansöker man om certifiering som åter godkänns av Sveriges Tandteknikerförbund.

För att certifikat ska utföras så måste övertagandet vara förknippat med deltagande på Strukturkurs, enligt ovan kostnad på 6 500 kr. Om fler deltagare från samma företag går kursen så är avgiften
3 500 kr/person. Förutom heldagskursen, inklusive lunch och kaffe, inkluderar avgiften; användaraccess, av- och påregistrering, administration, uppkoppling, support och datahantering
från PEEKAB. Med andra ord så belastas inte det övertagande företaget med startavgiften på 5000 kr.

Den årliga supportkostnaden är på 1 200 kr och faktureras årligen i februari månad. Priserna är exklusive moms. 

Prova-på-period
Vill du prova på Struktur innan du bestämmer dig? Hör av er till solweig.hulten@dentallab.se om du är intresserad så får du tillgång till Struktur gratis i en månad.

** SPECIALERBJUDANDE **

Då tiderna ser lite annorlunda ut och vi inte kan träffas lika lätt så har vi tagit fram ett specialerbjudande för er som inte vill gå en heldagskurs.
Just nu finns möjligheten att köpa Stuktur på distans för  10 500 kr exkl moms. Skulle du vilja gå Strukturkursen framöver betalar du endast 1 000 kr exkl moms (+ 3 500 kr exkl moms per extra deltagare om ni är fler som vill gå kursen tillsammans).

Tillsammans med accessen till systemet får du en lathund (kom-igång-med-Struktur) samt en manual till systemet.

Mejla till solweig.hulten@dentallab.se om du är intresserad.