Stor avvikelse på importerade MK-kronor

Forskare i Norge har låtit undersöka 62 MK-kronor. 41 tillverkade i Norge och 21 importerade.
Enligt forskningsrapporten finns det betydande avvikelser vad gäller metallinnehållet i de importerade kronorna, framförallt vad gäller wolfram, indium, palladium och silver. Framför allt avvikelserna på wolfram och indium kan ha betydelse för kronornas hållbarhet.

Läs mer >>