Snabbenkät om svensk tandteknik

Vi har tidigare, i nummer 5 2018 av tidningen Tandteknikern, presenterat resultatet av en enkät som vi skickade ut till våra medlemsföretag i Sveriges Tandteknikerförbund.
Nu gör vi en liknande enkät för ALLA tandtekniska labb i hela Sverige.
Tanken är att vi gemensamt ska kunna ta reda på hur verkligheten ser ut för tandtekniken i Sverige och hur framtiden kan komma att se ut.
Enkäten är väldigt enkel och går snabbt att fylla i
Resultatet kommer att presenteras i nästa nummer av Tandteknikern som distribueras till alla tandtekniska labb i Sverige.
Vi kommer också att följa upp med en liknande enkät minst en gång om året framöver.
Enkäten tar bara någon minut att fylla i.

Björn Hasselblad
Chefredaktör Tandteknikern

Länk till enkäten. Klicka här>>