Antisnarkapparatur
En tandställning som fixerar underkäken och motverkar snarkning.

Bro
Fastsittande konstruktion som framställs  för att ersätta en eller flera förlorade tänder. Sätts fast genom cementering på lämpliga kvarvarande tänder. En bro omfattar alltid flera tänder.

Cement
Material som används för fastsättning av konstruktioner i munnen.

Fasad
Ny framsida på en tand. Används exempelvis om en framtand blivit missfärgad, ett hörn slagits av eller för att minska ett mellanrum mellan tänderna.

Helprotes
Avtagbar protes som ersätter tänder i en tandlös över- eller underkäke.

Implantat
Skruv som opereras in i käkbenet. För förankring av en eller flera tandersättningar vi avsaknad av egna tänder.

Inlägg
Laboratorieframställd tandfyllning.

Keram
Olika typer av porslins- och glasmaterial.

Klammer
En metalltråd runt de egna tänderna som håller en partialprotes på plats.

Komposit
Olika typer av förstärkta plastmaterial.

Krona
En tandersättning som tandteknikern framställer för att ersätta en skadad tand.

Ortodonti
Tandreglering.

Partialprotes
En avtagbar protes som ersätter förlorade tänder i en delvis tandlös käke,

Specialanpassad produkt
En individuellt utformad medicinteknisk produkt.

Tandregleringsapparatur
Konstruktion som används för att flytta tänder