Per Svanborg första tandteknikern
 som disputerat

Per Svanborg, adjunkt vid avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap, institutionen för odontologi, är den förste tandteknikern att disputera vid Göteborgs universitet. Han försvarade sin avhandling den 16 december.
Hans avhandling handlar om dentala material, och då särskilt kobolt-krom, och hur digitala framställningsprocesser påverkar passformen på dentala broar. Genom digitala metoder kan tandläkaren slippa att ta konventionella avtryck, något som också är en vinst för patienten.

I hela landet är Per Svanborg den fjärde tandteknikern att disputera.

Årets Sverkerpristagare
är sex tandtekniker

Övre raden från vänster:
Patrik Eriksson och Przemek Seweryniak.
Undre raden från vänster:
Åsa Sjöholm, Carina Algotsson, Per Ekblom och Claes Myrin.