Till regionerna med anledning av LV:s höjning av registreringsavgifter

Upphandlingar av tandtekniska produkter och tjänster
Sveriges Tandteknikerförbund har skickat mejl till alla regioner som upphandlar tandteknik

Till regionerna och upphandlaren, eller den det berör.
Läkemedelsverket och Socialdepartementet har fastslagit en årlig registreringskostnad hos Läkemedelsverket på 30 000 kronor, vid tillverkning av specialanpassade produkter. Tidigare kostnad var 2 150 kronor, alltså en ökning på nästan 1 400 procent.
Då detta inte är en produktionskostnadsökning utan en myndighetsavgift, måste hänsyn tas till detta i den redan offererade prisbilden i upphandlingen och vid kommande upphandlingar.
Kostnaden på 30 000 kronor är liktydig oavsett företagens olika omsättningar.
Det gör det svårt att skapa en differentierad, generell, kostnadsökning för att få en rättvis kostnadstäckning för denna myndighetsavgift.
Vår begäran handlar därför om att ni skapar utrymme för en prisjustering i nutid.
Rimligt är ett påslag på 3,4 procent för upphandlade företag för denna myndighetskostnad.

Förutsättningen är att upphandlade företag följer den europeiska förordningen MDR 2017/745, lagen om tillverkning av specialanpassade medicintekniska produkter.
Den föreskrift, LVFS 2003:11, som flera upphandlande myndigheter tyvärr fortfarande hänvisar till, finns inte längre.
Det är viktigt att ni använder rätt förordning i era löpande upphandlingar.
Viktigt är också att upphandlade företag delger er sina nya registreringsbevis från Läkemedelsverket. Är företagen inte registrerade hos Läkemedelsverket kommer Försäkringskassan inte betala ut tandvårdsstöd.