Nu är det dags att lämna årlig anmälan

Enligt §9 i föreningens stadgar skall medlemsföretag skriftligen lämna uppgift om antalet anställda per den 31 december föregående år. Laboratorier, tillhörande Praktikertjänst, koncernbolag eller liknande organisation, betraktas vid ifyllandet som självständigt laboratorium. Enligt årsmötesbeslut ska uppgift om omsättning även lämnas. För vår statistiks skull är vi tacksamma om uppgifter om fördelningen mellan kvinnor och män.

Vänligen fyll i era uppgifter i nedan fält.
Notera att du måste fylla i alla tvingande fält som är markerade med en *.
Kopia på lämnade uppgifter kommer via mejl till den adress som du anger nedan.

Årlig anmälan

  • Arbetstagare menas alla vid företaget utom: - Huvudägare (kan vara flera i samma bolag) - Ägare av handelsbolag och kommanditbolag - Ägare av enskild firma - Städhjälp - VD
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ