Viktiga länkar i Coronatider

Vi har i dagsläget svårt att rekommendera vad ni som arbetsgivare eller anställda ska göra i den uppkomna situationen med Covid-19. Med den extraordinära situationen som Sverige befinner sig i just nu kommer många nya tillfälliga åtgärder från regeringen. Jurister arbetar under högt tryck med att tolka vad dessa förslag innebär för dig som arbetsgivare och löntagare.Vi har hittills inte sett några dramatiska nedgångar på era företag. Förmodligen så kommer orderingången att sjunka något innan den uppkomna situationen har stabiliserat sig. Några kliniker tar inte emot patienter över 70 år, och vissa har gått ned i arbetstid m.m. Ingen kan heller veta tidsramen för detta. Informera gärna er personal om läget och vad som eventuellt kan hända framöver på ert laboratorium. Ett uppdämt behov kan bli aktuellt framöver.

Vi följer utvecklingen och kommer att fortsätta informera er här på hemsidan och via nyhetsbreven.

LÄNKAR ATT FÖLJA:

Regeringens hemsida
https://www.regeringen.se/

En del av Regeringens krispaket är anstånd av olika delar och ska återbetalas. Det gäller framför allt skatter.
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat-statligt-ansvar-for-sjuklonekostnader/

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Tillväxtverket
https://tillvaxtverket.se/

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Svensk Näringsliv
https://www.svensktnaringsliv.se/

Almega
https://www.almega.se/

Unionen
https://www.unionen.se/

MSB
https://www.msb.se/

Vårdföretagarna
https://www.vardforetagarna.se/

AMS
https://www.ams.ax/

LLB
https://llb.se/