Välkommen till Sveriges Tandteknikerförbund

Nya medlemmar

* Incisor Dental Lab Sundsvall AB
* Artem Dental
* FTV Region Västra Götaland Trollhättan
* FTV Region Västra Götaland Borås
* FTV Region Västra Götaland Uddevalla
* FTV Region Västra Götaland Alingsås
* FTV Region Västra Götaland Mölndal

* FTV Region Jönköping
* Gripen Dental
* FTV Region Gotland
* FTV Region Halland Tandtekniska laboratoriet 
* FTV Region Västernorrland
* Upplands Dentalteknik
* FTV Region Värmland KlaraLab
* Denzir AB
* D&N Tandteknik AB 
* FTV Tandteknik Norr Region Norrbotten