Välkommen till vår hemsida!

Sveriges Tandteknikerförbund (SvTF) är en gemensam branschorganisation för laboratorieägare och tandtekniker som arbetar för att stärka de tandtekniska laboratoriernas konkurrenskraft samt för att marknadsföra våra skickliga tandtekniker.

Förbundet representerar medlemmarna inför myndigheter och organisationer, främjar utbildning och forskning och arbetar för att marknadsföra laboratorierna och yrket. Förbundet samarbetar i branschfrågor med våra nordiska och övriga europeiska laboratorieorganisationer genom FEPPD.


Genom sitt servicebolag – SvTF Service AB – erbjuder förbundet medlemsföretagen samt anställda medlemmar bevakning av marknaden, bevakning av upphandlingar, kvalitetssäkring (STRUKTUR) samt branschspecifika försäkringslösningar. Därtill kommer skriftlig och muntlig information, rådgivning till medlemmarna och utbildning.

Tandtekniker, yrket som får
människor att le!

Se film om tandteknikeryrket

Bli medlem i förbundet

Läs om våra olika medlemskap.

Nyheter

Viktigast just nu

Ny upphandling region Värmland

Ny upphandling finns att söka för region Värmland. Sista anbudsdagen är 2023-11-30. För mer info tryck här

Ny upphandling Kronoberg och Växjö

Ny upphandling har kommit in för Kronoberg och Växjö angående tandtekniska tjänster. Sista anbudsdagen är: 2023-11-26 För mer info följ länken

Sveriges Tandteknikerförbund fyller 135 år

I oktober 1888 bildades Sveriges Tandteknikerförbund. "Föreningens ändamål är att i likhet med dylika föreningar i utlandet verka för att bereda sina medlemmar rättighet att utöfva den konst som de...

Kalendarium

Rulla till toppen