Välkommen till Sveriges Tandteknikerförbund

Nya medlemmar

* City Dental i Stockholm AB
* Shades Dental Lab
* FTV Region Dalarna Tandteknik
* Centric Dentallaboratorium AB
* Eskilstuna City Lab AB

* Cox Dental AB
* Pontonjären Sundell Dental AB
* Dental Doctors Supply & CDT AB

* SimplyDent AB
* Incisor Dental Lab Sundsvall AB
* Artem Dental