Välkommen till vår nya hemsida!

Sveriges Tandteknikerförbund (SvTF) är en gemensam branschorganisation för laboratorieägare och tandtekniker som arbetar för att stärka de tandtekniska laboratoriernas konkurrenskraft samt för att marknadsföra våra skickliga tandtekniker.

Förbundet representerar medlemmarna inför myndigheter och organisationer, främjar utbildning och forskning och arbetar för att marknadsföra laboratorierna och yrket. Förbundet samarbetar i branschfrågor med våra nordiska och övriga europeiska laboratorieorganisationer genom FEPPD.


Genom sitt servicebolag – SvTF Service AB – erbjuder förbundet medlemsföretagen samt anställda medlemmar bevakning av marknaden, bevakning av upphandlingar, kvalitetssäkring (STRUKTUR) samt branschspecifika försäkringslösningar. Därtill kommer skriftlig och muntlig information, rådgivning till medlemmarna och utbildning.

Tandtekniker, yrket som får
människor att le!

Se film om tandteknikeryrket

Nyheter

Viktigast just nu

Prisjusteringar

I alla upphandlingar finns prisjusteringsklausuler. Tänk på att göra prisjusteringar i dessa, gå in på de upphandlingar där ni är deltagare och sök på "prisjusteringar".Tänk på att prisjusteringar gäller både...

Uppdaterade länkar i Struktur

Länkar som ligger under "Lagar & Förordningar" samt under "Föreskrifter" är uppdaterade. För er som hänvisar till lag 1993:584 så är den upphävd, hänvisa istället till lag 2021:600.

Kalendarium

Rulla till toppen