Välkommen till vår hemsida!

Sveriges Tandteknikerförbund (SvTF) är en gemensam branschorganisation för laboratorieägare och tandtekniker som arbetar för att stärka de tandtekniska laboratoriernas konkurrenskraft samt för att marknadsföra våra skickliga tandtekniker.

Förbundet representerar medlemmarna inför myndigheter och organisationer, främjar utbildning och forskning och arbetar för att marknadsföra laboratorierna och yrket. Förbundet samarbetar i branschfrågor med våra nordiska och övriga europeiska laboratorieorganisationer genom FEPPD.


Genom sitt servicebolag – SvTF Service AB – erbjuder förbundet medlemsföretagen samt anställda medlemmar bevakning av marknaden, bevakning av upphandlingar, kvalitetssäkring (STRUKTUR) samt branschspecifika försäkringslösningar. Därtill kommer skriftlig och muntlig information, rådgivning till medlemmarna och utbildning.

Tandtekniker, yrket som får
människor att le!

Se film om tandteknikeryrket

Bli medlem i förbundet

Läs om våra olika medlemskap.

Nyheter

Aktuellt

Infomöte på Teams den 16 maj

Information och uppdateringar från förbundet. Mötet börjar kl. 15. Vill du vara med? Anmäl dig till sanna.pettersson@dentallab.se

Var med i Tandteknikerns fototävling!

Nu är det dags för en ny fototävling. Reglerna är enkla. Ta en bild på temat tandteknik och skicka den till: tandteknikern@dentallab.se Bilderna kommer att läggas upp på Tandteknikerns Facebooksida:...

Kalendarium

Rulla till toppen