Medlemsregister

Våra medlemslaboratorier

• är kvalitetssäkrade enligt lagen MDR 2017/745 medicintekniska produkter.
Dessa krav grundar sig på EU:s medicintekniska direktiv.
• är registrerade hos läkemedelsverket.
• får kontinuerlig information om nya lagar, förordningar, föreskrifter för att uppfylla kraven på tandtekniska laboratorium.
• arbetar ständigt för att säkerställa patienters hälsa genom att följa den tekniska utvecklingen.
• kan hantera och välja CE-märkta dentala material.
• arbetar för att minimera miljöpåverkan genom medvetna val av förpackningar, material och utrustning.
• ges fortlöpande möjligheter att utveckla sin egen kompetens genom kurser, nyhetsblad, och information från myndigheter.

Rensa filter

Rulla till toppen