Arbetstider & löner

Kollektivavtal avseende löner och allmänna villkor för perioden 2023-05-01–2025-04-30

Unionen har tecknat ett avtal som kommer gälla fram till 2025-04-30. Genom avtalet får du som medlem i Unionen bland annat en bra grund för fortsatt löneutveckling och nya avsättningar till systemet för flexpension.

Din lön
Löneökningsutrymmet för Unionens medlemmar är totalt 7,4 procent för hela avtalsperioden och delas upp på två löneökningstillfällen.

Löneökning 1 maj 2023 = 4,1%. Lägstalönerna höjs med 1 350kr.

Löneökning 1 maj 2024 = 3,1% + 0,2% ökad avsättning till flexpension

Lägsta löneökning och individgaranti
Det finns ingen individgaranti i kronor i avtalet men varje medlem har rätt att få veta på vilka grunder lönen sätts och ha ett lönesamtal varje år. Den som inte får en lönehöjning har rätt till en åtgärdsplan.

Lägsta löner

Fr o m den 1 maj 2023
Lägsta lön för 20-åringar är 20 081kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 23 054kr/mån

Fr o m den 1 maj 2024
Lägsta lön för 20-åringar är 20 704kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 23 769kr/mån

Läs mer på Unionens hemsida avseende kollektivavtal/vårdföretagarna-dentallaboratorier. Inne på sidan finns ”Avtalsnytt – kortare nyheter om ditt kollektivavtal”

Rulla till toppen