Arbetstider & löner

Kollektivavtal avseende löner och allmänna villkor för perioden 2021-02-01–2023-06-30

Unionen har tecknat ett avtal som kommer gälla fram till 2023-06-30. Genom avtalet får du som medlem i Unionen bland annat en bra grund för fortsatt löneutveckling och nya avsättningar till systemet för flexpension. Mer information hittar du i ”Avtalsnytt om flexpension 2017” på ditt avtalsområdes sida på unionen.se.

Din lön
Löneökningsutrymmet för Unionens medlemmar är 4,7 procent för hela avtalsperioden och delas upp på två löneökningstillfällen.

  • 2,9 procent per 2021-02-01
  • 1,8 procent per 2022-07-01

Lägsta löneökning och individgaranti
Det finns ingen individgaranti i kronor i avtalet men varje medlem har rätt att få veta på vilka grunder lönen sätts och ha ett lönesamtal varje år. Den som inte får en lönehöjning har rätt till en åtgärdsplan.

Lägsta månadslöner
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd som gått tandteknikerprogrammet uppgå till lägst:

  • 21 000 kronor från och med 2021-02-01
  • 21 378 kronor från och med 2022-07-01

Lägstalönen är ett skydd för den som är helt ny på arbetsmarknaden Enligt lönestatistik är de vanligaste lönerna för privatanställda tandtekniker 30 000 – 33 000 kr per månad.

Läs mer på Unionens hemsida avseende kollektivavtal/vårdföretagarna-dentallaboratorier. Inne på sidan finns ”Avtalsnytt – kortare nyheter om ditt kollektivavtal”

Rulla till toppen