Yrket

Yrket tandtekniker

En tandtekniker tillverkar individuellt anpassade ersättningar för förlorade tänder till exempel kronor, broar och helproteser. Tandersättningen skall vara väl anpassade till den aktuella patientens munförhållanden. Arbetet sker i samråd med och på beställning av tandläkare.

Tandtekniker får sedan år 1993 sin tandteknikerexamen genom en treårig högskoleutbildning som sker på tre platser i Sverige, Göteborgs Universitet Odontologiska Fakulteten, Umeå Universitet Odontologiska fakulteten och Tandvårdshögskolan i Malmö.

Enligt högskoleförordningen skall studenten ha:

  • de kunskaper och färdigheter som krävs för att framställa olika typer av tandtekniska arbeten som används inom tandvården, liksom förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på tandtekniska arbeten
  • kunskaper om dentala material och deras påverkan såväl i munhålan som på miljön, allmänna odontologiska behandlingsprinciper, bettfysiologi samt hygien
  • förmåga att inom ramen för yrkesverksamheten värna om och respektera patientens behov 

Se filmen om tandteknik >>

Tandtekniker 2

Framtiden

Den nuvarande utvecklingen pekar på en ökad specialisering mellan yrkesgrupperna där tandläkarna ansvarar för den kliniska processen och där tandteknikern ansvarar för den tekniska processen. Speciellt kan omnämnas tandteknikerutbildningens omfattande undervisning inom materialområdet och det högteknologiska området. Utvecklingen går här snabbt mot nya dentala material och metoder, speciellt biomaterial samt inom det högteknologiska området via avancerad Cad-Cam teknik.​

Patienternas behov av säkerhet och transparens i tandvårdsprocessen gagnas av specialister inom de nämnda professionella yrkesområdena samt och inte minst av ett avancerat samarbete mellan de olika disciplinerna. Genom att arbeta för en skyddad yrkestitel så kan vi uppnå en högre säkerhet för patienter och också en ökad säkerhet och ansvarsnivå i hela tandvårdsprocessen till gagn för alla parter.

Det finns cirka 330 dentallaboratorier i Sverige. De flesta är småföretagare. Den nya tandvårdsreformen kommer att skapa mer arbete inom tandteknik och tandvård!

Det finns cirka 1 800 tandtekniker.
Utbildning: 3-årig högskola inklusive praktik.
Utbildning sker i Umeå, Göteborg (Sahlgrenska) och i Malmö.

Efterutbildning

Om du planerar på att efterutbilda dig så finns följande möjligheter för dig:

  • Magisterutbildning.
  • Magisterutbildning med inriktning anaplastologi.
  • Du har även möjlighet att söka till doktorand/forskarutbildning.
  • Du har också möjlighet att inrikta dig mot företag och produktutveckling.

Vid frågor om efterutbildningar ber vi dig kontakta högskolan direkt för att ta reda på vilka efterutbildningar som
erbjuds.

Rulla till toppen