Om förbundet

Sveriges Tandteknikerförbund

Sveriges Tandteknikerförbund (SvTF) är en gemensam branschorganisation för laboratorieägare och tandtekniker som arbetar för att stärka de tandtekniska laboratoriernas konkurrenskraft samt för att marknadsföra våra skickliga tandtekniker.

Förbundet representerar medlemmarna inför myndigheter och organisationer, främjar utbildning och forskning och arbetar för att marknadsföra laboratorierna och yrket. Förbundet samarbetar i branschfrågor med våra nordiska och övriga europeiska laboratorieorganisationer genom FEPPD.

Genom sitt servicebolag – SvTF Service AB – erbjuder förbundet medlemsföretagen samt anställda medlemmar bevakning av marknaden, bevakning av upphandlingar, kvalitetssäkring samt branschspecifika försäkringslösningar. Därtill kommer skriftlig och muntlig information, rådgivning till medlemmarna och utbildning.

 • Made in Sweden - Sveriges Tandteknikerförbund leder svensk tandteknik till världstoppen!
 • Arbeta för en större tydlighet i upphandlingen.
 • Förstärka yrkesidentiteten
 • Öka anslutningsgraden – vi är starkare tillsammans
 • Upprätthålla det nära samarbetet och kontakterna med myndigheter

För att kunna samarbeta effektivt och kunna nå våra mål krävs starka gemensamma värderingar.
1. Vi ligger steget före
2. Vi är pålitliga
3. Vi samverkar
4. Vi är engagerade
5. Vi tar ansvar

Vi ligger steget före
Vi är proaktiva och ligger steget före kundernas/medlemmarnas förväntningar och i framkant på utvecklingen i branschen.

Vi är pålitliga
Förtroende är grunden i allt arbete. Förtroende bygger vi genom att låta transparens och etik genomsyra hela vårt arbete. Vi är tydliga och ärliga både mot kunder/medlemmar och varandra.

Vi samverkar
I Sveriges Tandteknikerförbund samverkar vi på lokal, nationell och global nivå. Det skapar bättre service till kunden/medlemmen och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Vi är engagerade
Vi är starkt engagerade i arbetet att ge våra kunder/medlemmar det lilla extra och i utvecklingen av oss själva och företaget.

Vi tar ansvar
Vi bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att:
- ha ett hållbarhetsperspektiv i alla våra uppdrag och i företaget
- ta hänsyn till den omvärld vi lever i
- främja aktivt miljöarbete

smile

Arbeta för en större tydlighet i upphandlingen

 • Skapa en handbok för upphandlare tips, råd och rekommendationer.
 • Verka för en enhetlighet.
 • Kommentera felaktigheter såsom moms.

Förstärka yrkesidentiteten

 • Arbeta för att synliggöra oss både utanför och i kåren
 • Skapa film om yrket
 • Hemsida
 • Sociala medier, Facebook
 • Attraktiv tidning
 • Annonser
 • Radio
 • TV

Öka anslutningsgraden – vi är starkare tillsammans

 • Besök
 • Telefon
 • Informationsmöten
 • Tandteknikerdagar
 • Broschyrer
 • Värvningskampanjer
 • Mässor
 • Arbeta för att anställda och studenter ska känna samhörighet med förbundet

Upprätthålla det nära samarbetet och kontakterna med myndigheter

 • Bevaka händelser
 • Dialog
 • Samverkan
 • Delaktighet
 • Påverka
 • Informera
 • Kontakter

Skapa en eftertraktad kvalitetssäkring (utfört)

 • Webbaserat enkelt system
 • Godkänd
 • Efterfrågad
 • Exklusiv för medlemmar

Arbeta för en yrkesauktorisation (utfört)

 • Medlemskap i Sveriges Tandteknikerförbund.
 • Godkänd kvalitetssäkring ”kvalitetslednings system”.
 • Att följa förordning (EU) MDR 2017/745
 • Registrering hos Läkemedelsverket som tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter.

Erbjuda aktiv omvärldsbevakning för våra medlemmar

 • Bevaka omvärlden och förmedla ut detta via våra kanaler till våra medlemmar
 • Följa och förmedla tandvårdsreformens utveckling och förändringar
 • Följa och förmedla statistik från bl.a. försäkringskassan • Bevaka ny teknik, material och utveckling ​

Synbarhet i så många sammanhang som möjligt

 • Hemsida
 • Sociala medier, Facebook
 • Attraktiv tidning
 • Annonser
 • Radio
 • TV ​

Vidareutbildning

 • Erbjuda våra medlemmar kurser och seminarier som förnyar, påverkar, inspirerar och utvecklar. ​

Samverka inom hela odontologin Ett aktivt deltagande i samverkansgrupper med

 • Tandläkare
 • Tandhygienister
 • Tandsköterskor
 • Leverantörer
 • Handel
 • Lärosäten
 • Myndigheter och beslutsfattare
 • Utländska tandtekniska branschorganisationer

Marknadsföra Svensktillverkad tandteknik

 • ”Made in Sweden” ska vara ett kvalitetsbegrepp och ska också vara förstahandsvalet
 • Genom aktiv marknadsföring ska våra medlemmar vara det självklara valet hos våra kunder

Uppvakta politiker och myndigheter

 • Aktiv lobbying för att tandtekniska tjänsten skall undantas från LOU (lagen om offentlig upphandling). Främja LOV (lagen om valfrihetssystem) i tandvården/patientmakt.
Rulla till toppen