Utbildningar

Tandteknikerutbildningen är eftergymnasial och sker på tre orter i Sverige.


Högskolan är 3-årig och inkluderar även praktik. Efter genomgången studietid erläggs tandteknikerexamen.
Utbildningen finns på Göteborg (www.gu.se), Malmö (www.mau.se) och Umeå universitet (umu.se). För mer information se respektive universitets hemsidor nedan:

Tandtekniker –
yrket som får människor att le.

Att arbeta som tandtekniker innebär att du skapar nya tänder och leenden till patienter.
Tandtekniker kombinerar teknik, estetik och hälsa i ett digitalt och manuellt hantverk med stora krav på precision och formkänsla. Som tandtekniker tillverkar du kronor, broar, bettskenor, proteser och andra medicintekniska konstruktioner till patienter på beställning av tandläkare.
Du kan arbeta inom olika delar av dentalbranschen främst inom design och produktion på tandtekniskt laboratorium, klinik eller annan produktionsanläggning men även med produktutveckling inom industrin.

Se filmen om tandteknik >>

 

Göteborgs universitet
>> Institutionen för odontologi

göteborg

Malmö högskola
>> Odontologiska fakulteten

malmö
Rulla till toppen