FEPPD

"Att klassa koboltkrom som ett CRM-ämne har upprört hela Europa"

Ett fysiskt möte, äntligen får jag lov att säga. Vårt årsmöte, ”Annual General Meeting”, för FEPPD genomfördes i år samtidigt som en ”light-version” av IDS i Köln. IDS var reducerad beträffande utställare men den sammanlagda utställnings-ytan var nästan densamma.
Jag fick höra att fram till måndag eftermiddag var det sagt att inga besök skulle tillåtas i montrarna, så alla hade en stor plexiglasskiva framför montern. Det innebar att de stora drakarna som brukar ha montrar större än hela Swedental inte kom överhuvudtaget.
Detta beslut ändrades dock under måndagen och man tillät helt plötsligt inträde till montrarna. Det gjorde att det blev minst sagt kaotiskt, helt plötsligt skulle alla beställa mer material, förfriskningar med mera, detta föranledde att framförhållningen var allt för kort. FEPPD:s monterinredning var till exempel fortfarande kvar i Paris.
Man märkte tydligt att Tyskland har andra restriktioner än vad vi har haft i Sverige. Nu var det här i och för sig en månad sedan och mycket har kanske hänt sen dess.

Hur som helst, nio länder var representerade på plats under årsmötet och två var med oss på länk. Nu så här i efterhand kan man konstatera att även om vi haft otaliga webb-baserade möten under pandemin, och alla har mer eller mindre blivit bekväma med det, så funkar det sämre att även ha ett fysiskt möte samtidigt. I det här fallet så användes det inte heller några tolkar.
Efter sedvanliga ärenden, såsom ”fixing the quorum”, ”approval of the agenda”, ”secretary general report” med mera, så kom vi till finanserna. Där kan nämnas att vi har en relativt stabil ekonomi och kunde därför besluta att även för 2022 reducera årsavgiften med 25 procent på grund av effekterna av Covid-19, som drabbat många länder mycket hårt.
Det var inget val av styrelse i år, så styrelsen förblir oförändrad. Därefter gick vi över till rapporterna, dessa består i huvudsak av samlad statistik över det antal laboratorier, tandtekniker, tandläkare med mera som finns i olika länder, se graferna på följande sidorna 12-14.

Vi har även börjatsamla in information om hur vår utrustning ser ut i olika länder. Det kan nämnas att CAD/CAM system används till 80 procent i Sverige medan exempelvis Malta endast har 6 procent. I statistiken finns tyvärr inte alla länder med, så det tar lite tid att få tillförlitliga siffror.
Som sista punkt på dagordningen fanns frågan om MDR/koboltkrom. Som jag nämnt tidigare har kommissionen beslutat att klassa kobolt som ett CRM-ämne och detta har upprört Europa något alldeles extra. Jag har faktiskt aldrig varit med om en sådan uppslutning av en specifik fråga någonsin. Nu pratar vi HELA branschen.
Det som kom fram, om jag förstod det hela, är att det är osäkert varifrån frågan om förbud ursprungligen kom ifrån. Är det från hälso- eller finanskommissionen? Eller är det från en ”vanlig” politiker som tycker att framställning av kobolt är vidrig (läs barnarbete).
Tror ingen riktigt vet detta i dagsläget?

Hur som helst så hade vi på mötet med Ed Attenborough, Dominique Dechietere och Roland Strietzel, som representerade olika delar av vår bransch, allt ifrån tillverkare till försäljning.
Roland Strietzel var tydlig med att förklara att han hade egna intressen i denna fråga eftersom han representerade en sammanslutning som bestod av Bego, Dentarum, Heraeus Kultzer samt Straumann. Att kommersiella eller tillverkande företag presenterar åsikter eller förslag till EU kommer aldrig på frågan. Men att FEPPD gör det är en annan sak. Mycket återstår dock innan vi vet hur detta ska sluta.
Avslutningsvis kan nämnas att under övriga frågor så pratade vi bland annat om Struktur. Många länder är intresserade av Struktur, men av olika anledningar vill de vänta. Anledningarna som anförs är allt i från ekonomi till hur tillsynen av MDR kommer att ske.

Det är nog högst osannolikt att sydliga Europa kommer att göra något i förväg. De väntar hellre på att en tillsyn skall ske och därefter handlar de. Själv tycker jag nog att det hela är solklart. Vi har ett regelverk att följa sedan i våras. Eller som vår ordförande Olle Sahlin sade: ”In Sweden we follow the law”
Frågor på det?

Patrik Jonson
Vice ordförande Sveriges Tandteknikerförbund
Styrelseledamot FEPPD


 

Styrelseledamöterna i FEPPD. Stående från vänster; Gilbert Weis Luxemburg, Antonio Ziliotti Italien, Laurent Munerot Frankrike, Patrik Jonson Sverige och generalsekreteraren Pierre Zammit Malta.

Starkare ställning för tandtekniker i EU

När FEPPD grundades 1953 var tanken att ”försvara, skydda och inspirera dentallaboratorieägare och tandtekniker i hela Europa”.
Mycket har hänt sedan dess. Länder har försvunnit och länder har tillkommit. Det har inte alltid varit lätt att hävda sig i en stor organisation som EU. Men med de små medel vi har haft så tycker jag vi har lyckats alldeles förträffligt. Det bör tilläggas att FEPPD jobbar utifrån ett EU-perspektiv och inte ett nationellt perspektiv. Vi har alltså ingen möjlighet att främja ett specifikt lands problem eller önskningar. Det är inte alltid så lätt, allra helst med våra ”nya kamrater från öst”
När man i EU bestämde att de gamla direktiven med hälso- och sjukvård skulle ses över, påbörjade FEPPD direkt ett arbete att försöka påverka så mycket som det bara gick.
Det som tidigare har varit direktiv kommer nu att vara förordningar (Medical Device Regulation, MDR).
Samlingen av förordningar är på cirka 700 sidor och lanserades i maj 2017. Under tre år ska den vara ute på remiss och översättning, och tanken är att den ska börja gälla i maj 2020.

Det är många nya förordningar och jag tänker här nämna två av dem som jag tycker är extra intressanta för oss tandtekniker.
En sak som vi i Sverige redan har, och är relativt bekväma med, är att lämna ut en kopia av vårt arbete till patienten, bland annat för att underlätta spårbarheten. Det har hittills inte varit lika lätt i andra länder, men nu är den med i den nya förordningen, så nu blir den obligatorisk.
Vem som tillverkar vad är också med i MDR. Här kommer tillverkningen av kronor och broar att vara mycket mer styrd. Tillverkar man dessa så ska man inneha en adekvat kvalitetssäkring eller dylikt. Jag har hört att om en sådan inte går att uppbringa på nationell nivå, kommer EU att utfärda en, med ett pris på 4 500 euro per år.
I och med det så kommer tandteknikernas roll att vara av stor betydelse framgent. Förenklat kan man säga att det blir mycket svårare för en tandläkare att jobba chairside.

Avslutningsvis skulle jag vilja pusha för en sak senare i vår – den europeiska tandteknikerdagen. Vi har inom FEPPD försökt styra upp en ”Dental Technician Day” som skall vara en dag för alla tandtekniker i hela Europa samtidigt.
Den dagen kommer varje år att vara den 1 juni. Tanken är att alla som vill ska kunna visa upp sin verksamhet för allmänheten; myndigheter, politiker etc.
Det är initierat av FEPPD men det är upp till varje land att genomföra detta. FEPPD har bistått med flygblad, en FB-sida och material som varje land kan ta hjälp av.
Tyvärr skrivs det här innan vi har haft vårt nästa möte, där kommer det ytterligare att diskuteras. Vi vet i alla fall att det är många länder som tycker det är en förträfflig idè.

Patrik Jonson
Styrelseledamot FEPPD

Infört februari 2018


FEPPD ser allt ur ett europeiskt perspektiv

Efter Olle Sahlins och mitt besök på FEPPDs årliga årsmöte i Prag i maj där undertecknad blev invald som representant för Sverige så var det dags att delta på det första styrelsemötet.
Denna gång i Paris, mitt under fotbolls-EM. Jag hann dock inte se mycket av detta, förutom att det var mycket folk och undantagstillstånd. Checkpoints fanns i stort sett i varje gathörn.
Dessa möten har tidigare hållits i Bryssel eftersom dåvarande ordföranden är därifrån, men vår nya ordförande monsieur Munerot bor och verkar i Paris, så vi ämnar fortsätta där istället.
Mycket av agendan bestod därför av administrativa göromål, såsom en ny bankkontakt, likaså en ny sekreterare, som kan prata och skriva engelska, tyska och franska flytande, flytt av arkiv med mera.
Man kan ibland tycka att vi i Sverige är väl byråkratiska med regler och paragrafer hit och dit men det är ändå inget jämfört med resten av Europa.

Det som skiljer mest mellan FEPPD:s arbete och Sveriges och resten av alla nationsförbundens, är att allt ses utifrån ett europeiskt perspektiv. FEPPD ska inte ägna sig åt prisbilder, lagar och förordningar på landsnivå.
Eftersom vi alla har olika preferenser och behov kommer detta att bli ett stort arbete. Ett exempel är att många länder från de forna öststaterna vill att vi helst koncentrerar oss på gemensamma priser och arbetsförhållanden medan länderna från Beneluxländerna vill att vi ska arbeta med gemensamma lagar och förordningar.
Man kan väl tycka att allt är viktigt, men hur mycket kan vi påverka utifrån de direktiv som finns inom EU?

Några frågor hann vi dock börja en diskussion om:
* Medlemmar
England är i dagsläget inte med och vid mötet hade de ännu inte röstat om Brexit. Ett antal medlemsländer har problem med ekonomin, hur ska vi se på det? Australien och USA har också utryckt önskemål om att få gå med.
* Kommunikation
Hur kan vi bli bättre på att informera våra medlemmar på lands-nivå?
När det gäller det medicintekniska regelverket har vårt samarbete med Contrast varit till mycket hjälp. Contrast är ett lobby-företag som jobbar inom EU-parlamentet och driver frågor som rör tandteknik. Ett exempel är en kopia ut till patient, som vi redan tillämpar i Sverige men ännu inte inom resten av EU. Ett annat är hur EU ser på CAD/CAM-lösningar utifrån ett patientperspektiv. Vem har rätt att göra vad?
Så mycket mer hanns tyvärr inte med denna gång, tänker dock fortlöpande informera vad som avhandlas under kommande möten.
Eder vice ordförande
Patrik Jonson

Infört juni 2017

Läs mer om FEPPD på deras hemsida:
Rulla till toppen