Patienter

Tandteknikerkåren bidrar till livskvalitet för alla patienter.

Alla behöver någon gång under livet en tandkrona, en fasad på en missfärgad tand, en protes när tänderna inte längre finns kvar och så vidare. Tandteknikern arbetar därför med stort engagemang och försöker i varje enskilt fall finna den bästa lösningen tillsammans med tandläkaren.

Tandtekniker är en yrkesgrupp som blir alltmer uppmärksammad. Den 3-åriga högskoleutbildningen ställer höga krav på såväl teknisk som konstnärlig skicklighet. Utvecklingen inom branschen går fort och ny teknik öppnar nya möjligheter för tandtekniska lösningar.

Vill du veta mer om tandteknikeryrket?
Se youtube-klippet We are dental technicians

När du förlorar eller skadar dina egna tänder finns professionell hjälp att få. Tandtekniker och tandläkare arbetar tillsammans för att återskapa nya funktionella och estetiskt tilltalande tänder. Kontakta din tandläkare så får du hjälp.

Tandtekniska produkter räknas till gruppen specialanpassade medicintekniska produkter. Varje enskild tand som framställs är unik, därav namnet specialanpassad.

Tandtekniska laboratorier står under läkemedelsverkets tillsyn. Regelverket för tillverkning av specialanpassade produkter ställer stora krav på patientsäkerhet till exempel vad gäller toxicitet (giftighet) och materialval. För att klara dessa krav på patientsäkerhet krävs ett kvalitetssäkringssystem.

Det lönar sig att fråga om ett tandtekniskt laboratorium är anslutet till Sveriges Tandteknikerförbund. Branschorganisationens medlemmar har ett kvalitetssäkringssytem godkänt av Sveriges Tandteknikerförbund.  

• är kvalitetssäkrade enligt lagen MDR2017/745 för medicintekniska produkter. Dessa krav grundar sig på EU:s medicintekniska direktiv.
• är registrerade hos Läkemedelsverket.
• får kontinuerlig information om nya lagar, förordningar, föreskrifter för att uppfylla kraven på tandtekniska laboratorium.
• arbetar ständigt för att säkerställa patienters hälsa genom att följa den tekniska utvecklingen.
• kan hantera och välja CE-märkta dentala material.
• arbetar för att minimera miljöpåverkan genom medvetna val av förpackningar, material och utrustning.
• ges fortlöpande möjligheter att utveckla sin egen kompetens genom kurser, nyhetsblad, och information från myndigheter.

Olika material kräver olika teknik för framställning av t ex en tandkrona. Vissa material kräver investeringar i dyrbar utrustning.

Du som patient har rätt att av tandläkaren få en kopia av det tandtekniska laboratoriets faktura.

Screenshot 2022-05-20 102039

Tandteknisk ordlista

Antisnarkapparatur
En tandställning som fixerar underkäken och motverkar snarkning.

Bro
Fastsittande konstruktion som framställs för att ersätta en eller flera förlorade tänder. Sätts fast genom cementering på lämpliga kvarvarande tänder. En bro omfattar alltid flera tänder.

Cement
Material som används för fastsättning av konstruktioner i munnen.

Fasad
Ny framsida på en tand. Används exempelvis om en framtand blivit missfärgad, ett hörn slagits av eller för att minska ett mellanrum mellan tänderna.

Helprotes
Avtagbar protes som ersätter tänder i en tandlös över- eller underkäke.

Implantat
Skruv som opereras in i käkbenet. För förankring av en eller flera tandersättningar vi avsaknad av egna tänder.

Inlägg
Laboratorieframställd tandfyllning.

.

Keram
Olika typer av porslins- och glasmaterial.

Klammer
En metalltråd runt de egna tänderna som håller en partialprotes på plats.

Komposit
Olika typer av förstärkta plastmaterial.

Krona
En tandersättning som tandteknikern framställer för att ersätta en skadad tand.

Ortodonti
Tandreglering.

Partialprotes
En avtagbar protes som ersätter förlorade tänder i en delvis tandlös käke.

Specialanpassad produkt
En individuellt utformad medicinteknisk produkt.

Tandregleringsapparatur
Konstruktion som används för att flytta tänder

.

Håll utkik efter den här symbolen

Svensk-tand-logga

Om du finner den här symbolen hos din tandläkarpraktik så har du en garanti för att din tandläkare anlitar laboratorium som garanterar svensktillverkad tandteknik med garanterade material, för din trygghet

Rulla till toppen