Årlig anmälan

Nu är det dags att lämna årlig anmälan

Enligt §9 i föreningens stadgar skall medlemsföretag skriftligen lämna uppgift om antalet anställda och årsomsättning per senaste bokslut. Laboratorier, tillhörande Praktikertjänst, koncernbolag eller liknande organisation, betraktas vid ifyllandet som självständigt laboratorium.

From september 2023 har vi valt att hämta in uppgifter från Bisnis på alla aktiebolag dock ej koncerner. Endast ni som har enskilda firmor, handelsbolag eller koncern behöver fortsättningsvis lämna in era uppgifter.

Lämnas inte dessa uppgifter får förbundet utan medlemmens hörande uppskatta antalet anställda liksom årsomsättning.

Vänligen fyll i era uppgifter i nedan fält. Notera de obligatoriska fälten.

Loggan utan förb.namn 2MB (kopia)

MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Rulla till toppen