Årlig anmälan

Nu är det dags att lämna årlig anmälan

Enligt §9 i föreningens stadgar skall medlemsföretag skriftligen lämna uppgift om antalet anställda per den 31 december föregående år. Laboratorier, tillhörande Praktikertjänst, koncernbolag eller liknande organisation, betraktas vid ifyllandet som självständigt laboratorium.

Enligt årsmötesbeslut ska uppgift om omsättning även lämnas. För vår statistiks skull är vi tacksamma om uppgifter om fördelningen mellan kvinnor och män. Det är denna uppgift (0,14% av omsättningen) som ligger som grund för den omsättningsbaserade avgiften som faktureras i maj och november till företagsmedlemmar.

Om företag inte inkommit med sin årliga omsättning kan förbundet enligt stadgarna ta fram den årliga omsättningen via branschrapporter.

Vänligen fyll i era uppgifter i nedan fält. Notera de obligatoriska fälten.

Loggan utan förb.namn 2MB (kopia)

Arbetstagare menas alla vid företaget utom: - Huvudägare (kan vara flera i samma bolag) - Ägare av handelsbolag och kommanditbolag - Ägare av enskild firma - Städhjälp - VD
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Rulla till toppen