200 kronor för att gå till tandläkaren

Särskilda utredaren Veronica Palm har överlämnat sitt betänkande “Utredningen om jämlik tandhälsa” till regeringen.
– Vi menar att tandvårdssystemet behöver reformeras för att bli mer jämlikt och resurseffektivt och föreslår bland annat att alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, säger hon.

Läs mer >>
Källa: Dagens Nyheter

Rulla till toppen