Tilldelning i upphandlingen VGR

Tilldelning har skett 2021-02-23 på upphandlingen Folktandvården Västra Götalandsregionen