Nya regler från 26 maj

Från och med i dag gäller nya regler för dig som tillverkar medicintekniska produkter. >>Nya regler

Försäkringskassan kräver pengar tillbaka

Försäkringskassan kräver pengar tillbaka från tandläkare som anlitar tandtekniska labb som inte är registrerade hos Läkemedelsverket. Försäkringskassan kräver tillbaka pengar

”Man måste ha respekt för materialen”

Det handlar om att hantera ämnen och material på rätt sätt och att ha respekt för det man arbetar med. Det säger Ulf Örtengren om riskerna med att arbeta som tandtekniker. Ulf Örtengren är docent och universitetslektor vid institutionen för odontologi på Göteborgs universitet. Han har även en deltidsprofessur vid universitetet i Tromsö, och ansvarade under åren 2017-2020 för utbildningen … Läs mer

Ny avgift snedvrider konkurrensen

Läkemedelsverket föreslår en höjning av de registreringsavgifter som tandtekniska laboratorier ska betala. Den nya avgiften per företag skulle enligt Läkemedelsverket bli 30 000 kronor per år, en kostnadsökning på drygt 1 400 procent jämfört med nuvarande kostnad. Ärendet ligger hos Socialdepartementet för beredning. Blir förslaget verklighet kan följden bli kostsam, speciellt för små enmansföretag som skulle tvingas betala samma höga … Läs mer

MDR riskerar chockhöja avgifter

På grund av MDR, EU:s nya förordning för medicinteknik, som börjar gälla den 26 maj i år, föreslår Läkemedelsverket en höjning av de registreringsavgifter som tandtekniska laboratorier ska betala. Den nya avgiften per företag skulle bli 30 000 kronor per år, en kostnadsökning på drygt 1 400 procent. Enligt den rapport som Läkemedelsverket har presenterat beräknas kostnaden för de allmänna … Läs mer

491 företag blev till 301 på bara ett år

Den av Läkemedelsverket föreslagna chockhöjningen av registreringsavgiften kan komma att rita om kartan för svensk tandteknik och förändra förutsättningarna för att bedriva tandteknisk produktion i Sverige. Registreringen blev digital under 2020 och flertalet företag har omregistrerat sig, men många verkar ha valt att inte registrera sig eller inte känna till att det är något som måste göras. På bara ett … Läs mer