mars 2024

Svenskarna allt mindre nöjda med tandvården

Ända sedan Svenskt Kvalitetsindex (SKI) började mäta kundnöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. I år noteras dock en fortsatt minskning i nöjdheten för branschen i stort även om nivåerna fortsatt är höga med ett nöjdhetsindex på 74,7. Det är värt att notera att skillnaden mellan privattandvården och folktandvården är större än på mycket […]

Svenskarna allt mindre nöjda med tandvården Läs mer »

Rulla till toppen