240 användare av Struktur

Alltfler använder sig av Tandteknikerförbundets kvalitetsledningssystem Struktur.
I dagsläget är det sammanlagt 240 företag i Sverige, Nederländerna och Belgien som har skaffat systemet.
Fortfarande finns de flesta användarna i Sverige, 117 stycken.
I Nederländerna finns 73 användare och i Belgien 50 stycken.
Fler länder i Europa har också visat intresse för att skaffa systemet.
Vad är Struktur?

Rulla till toppen