Analys av tandteknikbranschen

De siffror vi presenterar i år är sammanställningar över 2020 och 2021, med andra ord under den värsta pandemitiden. Nedgångarna med mellan 20 och 30 procent speglar branschen i stort.
Det finns några företag som inte har tappat så mycket i orderingång men det finns också de som har tappat mer. Självklart så kan det bero på vilka typer av tandtekniska tjänster man har utfört, men det kan även handla om lokala avvikelser beroende på smittläget under perioden.
Den värsta perioden var mellan mars och juni 2020 och efter sommaren så trodde vi nog alla att den så kallade vårdskulden skulle fylla hyllorna med arbeten.
Men pandemin fortsatte och är fortfarande klart synbar i orderingångarna. Frågan blir då: när är vi tillbaka på 2019 års siffror? Förhoppningen är ju att det är inom kort, men har vi då arbetskraft för att komma dit?
Läs mer i kommande Tandteknikern som delas ut till alla labb i Sverige.

Rulla till toppen