Ändrade avgifter för medicintekniska produkter

Regeringen har beslutat en ny modell för finansiering av Läkemedelsverkets verksamhet med medicintekniska produkter från och med 1 januari 2022.
Det innebär en ny omfattning för avgiftsfinansierad verksamhet och högre avgifter.
Årsavgiften ska täcka kostnaden för Läkemedelsverkets verksamhet att bedriva tillsyn, svara på frågor, ge information och hålla register.
För några ärendetyper finns särskilda avgifter som ska täcka kostnaden för respektive ärende.
Tillverkare och AR med verksamhet i Sverige ska betala en årsavgift. Det omfattar tillverkning av CE-märkta produkter och specialanpassade produkter enligt MDR. Årsavgiften gäller per roll som en fysisk eller juridisk person har registrerat. Det kan alltså bli mer än en årsavgift för en fysisk eller juridisk person.
Årsavgift per roll är 30 000 kronor.

Läs mer >>

Rulla till toppen