Årsavgift från Läkemedelsverket

Fakturering av årsavgifter under 2022 från Läkemedelsverket

Faktureringen av årsavgifter för tillverkare och AR under 2022 kommer att ske i slutet av februari.

Läs mer på webbisidan om avgifter:

Avgifter

Läkemedelsverket har fått många frågor från aktörer som undrar om de blir avregistrerade för att det för vissa aktörer varit ett uppehåll i faktureringen mellan 26 maj och 31 december 2021.
Detta uppehåll i faktureringen beror på att det blev ett glapp mellan regelverk. Det påverkar inte statusen för gjorda registreringar.

Rulla till toppen