Enkät om svensk tandteknik

Vi har skickat ut en enkät till alla labb i Sverige. Så här långt har vi fått svar från 115 labb, med nästan 900 anställda.
Det stora antalet svar gör att de siffror vi presenterar i kommande nummer av Tandteknikern nog är rätt nära hur det ser ut i verkligheten.
Enligt enkäten är mer än hälften av labben i Sverige, 52 procent, små labb med mellan 0-3 anställda och hälften av alla anställda på tandtekniska labb i Sverige är över 50 år.
Läs mer i årets första nummer av Tandteknikern, som delas ut till alla labb i Sverige.

Rulla till toppen