Viktigt just nu

Uppdaterade länkar i Struktur

Länkar som ligger under ”Lagar & Förordningar” samt under ”Föreskrifter” är uppdaterade. För er som hänvisar till lag 1993:584 så är den upphävd, hänvisa istället till lag 2021:600.

Ny rutin tillagd i Struktur

Flertalet har kontaktat förbundet att upphandlingen Kalmar saknar dokumentation angående krishantering i deras olika kvalitetsledningssystem. Därför har vi nu gjort en ny rutin i Struktur för detta. Nya rutinen ligger under ”Säkerhet” 6.2.2. Fyll i era företagsspecifika uppgifter där vi har gjort röd kursiv text inne i rutinen. Glöm inte att spara och godkänna era …

Ny rutin tillagd i Struktur Läs mer »

Scroll to Top