Checklista för tandläkare vid inköp av specialanpassade medicintekniska produkter

Tandteknikerförbundet har skickat ut en uppdaterad checklista för tandläkare till Tandläkarförbundet, tjänstetandläkarna och privattandläkarna.
Checklistan är tänkt att underlätta samarbetet mellan tandläkare och tandtekniker och förtydliga
ansvaret och rollfördelningen mellan de båda yrkesgrupperna.

>> Läs mer

Rulla till toppen