Covid-19 – Nyhetsuppdatering

Den 11 mars beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att coronavirusets utbrott ska klassas som en pandemi. Det är samma status som Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-influensan och den så kallade svininfluensan har haft.
En pandemi innebär en omfattande spridning till alla världens kontinenter av en helt ny typ av smittsam sjukdom och påverkar stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.
Ännu i dag den 3 april ser vi inte slutet på pandemin.
Det här är en sammanfattning av vad som har inträffat så här långt, fakta och bakgrund, vilka förbud och direktiv som har utfärdats, hur du skyddar dig och länkar till myndigheter och organisationer som ständigt uppdaterar sin information.

Fakta och bakgrund

Det nya coronaviruset heter ”severe acute respiratory syndrome coronavirus 2″, vilket förkortas sars-cov-2.
Covid-19 (coronavirus disease 2019) är namnet på den sjukdom som viruset orsakar.
En kvinna i 20-årsåldern blev 31 januari i år det första bekräftade svenska fallet där någon har smittats av nya coronaviruset. Hon hade varit på besök i Kina men bedöms nu vara kliniskt frisk.
Det första dödsfallet i Sverige konstaterades onsdagen den 11 mars, en äldre patient i Stockholm.
Den 3 april hade 5 568 svenskar bekräftats smittade av Coronaviruset Covid-19 och 308 personer hade avlidit till följd av det. Globalt är över en miljon människor smittade och mer än 50 000 döda.

Förbud och direktiv
På grund av pandemin har Folkhälsomyndigheten utfärdat nya direktiv, och förbud
* Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Även sammankomster som hålls för religionsutövning, tivoli/nöjespark, mässor och marknader berörs.
* Det är i dag förbjudet att hämta ut läkemedel för längre tid än tre månader framåt, för att undvika hamstring.
* De nya föreskrifterna innebär att butiker och kollektivtrafik måste ha koll på hur många personer som vistas på samma plats eller i samma fordon samtidigt.
* Kollektivtrafiken ska köras i vanlig omfattning för att undvika trängsel, och får alltså inte dra ned på antalet avgångar.
* Idrottsföreningar uppmanas att skjuta fram eller ställa in matcher, cuper och tävlingar. I idrottsutövande uppmanas också att undvika närkontakt. Föreningar uppmanas att genomföra möten digitalt, eller att ställa in eller flytta fram dem.
* På gym och i badhus uppmanas till att hålla avstånd och att inte byta om i de allmänna omklädningsrummen.
* UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder.
* Sverige har infört ett inresestopp från tredje land till och med den 18 april.
Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se

Företagare och anställd
Eftersom förutsättningarna hela tiden ändras lägger vi här upp användbara länkar till information om vad det just nu är som gäller för dig på jobbet, som företagare eller anställd.
Notera att informationen till respektive hemsidor uppdateras kontinuerligt.

Vad gäller för mig som företagare?
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona—rad-och-stod-till-foretag/
https://www.unionen.se/rad-och-stod/coronaviruset-vad-galler-mig-som-egenforetagare
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat-statligt-ansvar-for-sjuklonekostnader/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Vad gäller för mig som anställd?
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/experten-om-corona-det-har-galler-pa-jobbet-6990949
https://www.unionen.se/rad-och-stod/coronaviruset

Så smittar sars-cov-2
* Sars-cov-2 smittar i huvudsak i kontakt mellan människor. Viruset smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Smittan kan överföras genom så kallad droppsmitta, det vill säga hostningar och nysningar, eller vid kontakt mellan personer, det som kallas direkt kontaktsmitta. I vissa fall sprids viruset även som areosol, droppar så små att de följer med luftströmmarna något längre än när någon hostar, nyser eller kräks.
* Folkhälsomyndigheten uppger att det inte finns några uppgifter beskrivna om att covid-19 kan smitta mellan djur och människor, eller att ett husdjur kan smittas av det nya coronaviruset.

Symptom av covid-19?
* Den stora majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset blir friska.
* De flesta som har drabbats av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset orsakar, har fått lindriga sjukdomssymptom i form av framför allt feber och hosta. Andra vanliga symptom är andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk.
* Den som insjuknar i covid-19 behöver inte uppvisa alla symptom. För de flesta med lindriga besvär går dessa över av sig själva med egenvård i hemmet.
* En liten andel kan bli allvarligt sjuka, av dessa tillhör de flesta någon riskgrupp, uppger Folkhälsomyndigheten.
* De som har blivit allvarligt sjuka har fått andningssvårigheter och lunginflammation. En del av dem som drabbats har behövt intensivvård. De allvarliga symptomen har enligt Världshälossorganisationen vanligen uppkommit en vecka efter insjuknandet.
* Inkubationstiden alltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus vanligtvis mellan två och 14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man har smittats. Bedömningen från myndighetens sida är att det smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.
* Det är ännu inte klarlagt om den som har insjuknat i det nya coronaviruset en gång sedan är immun mot smittan. Folkhälsomyndigheten uppger att bedömningen utifrån tidigare erfarenheter är att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas flera gånger under en och samma säsong, om man smittats en gång.
* Det råder fortfarande oklarheter av hur dödligt det nya coronaviruset är. Världshälsoorganisationen uppskattat dödligheten i dagsläget till 1–2 procent av de redan infekterade. Detta grundar sig på internationella studier.

Vilka är riskgrupperna?
* Hög ålder, över 70 år, är den främsta riskfaktorn.
* Hög ålder i kombination med underliggande obehandlade sjukdomar (som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes) är överrepresenterade bland de allvarliga fallen. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra.
* Folkhälsomyndighetens rekommendation till gravida är att vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. Det finns hittills endast begränsad information om covid-19 och graviditet.

Så undviker du smitta
* Risken för samhällsspridning av covid-19 i Sverige bedöms för närvarande vara mycket hög. Därför uppmanas alla att vara uppmärksamma även på milda symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Du ska också vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobbet eller till skolan.
* Det är av särskild vikt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga uppmanas undvika besök på sjukhus och äldreboenden och har man luftvägssymptom ska man inte besöka dessa alls.
* Personer över 70 år uppmanas begränsa sina nära kontakter med andra.
* En allmänt förebyggande åtgärd för att undvika smitta är att ha god handhygien. Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Om du inte har tillgång till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
* Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
* Munskydd behövs inte i vanliga situationer i samhället, skriver Folkhälsomyndigheten. Det är bättre att hålla avstånd till andra människor och hålla god handhygien.
* Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning.
* Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

När kommer ett vaccin mot det nya coronaviruset?

Det finns inget vaccin eller läkemedel mot viruset. WHO tror att ett första vaccin mot det nya coronaviruset kan vara framställt först om 1,5 år.

Rulla till toppen