Digital informationsträff med Tillväxtverket

I den här satsningen från Tillväxtverket får företagare en oberoende företagsrådgivare som analyserar företagets nuläge. Företagaren blir guidad genom frågeställningar som ger nya insikter om vad nästa steg är – för att göra företaget ännu mer lönsamt. 
Syftet med uppdraget är att stärka verksamhets- och/eller affärsutveckling genom digitaliseringens möjligheter för att därmed bidra till ökad konkurrenskraft i mikro- och småföretag i landsbygder.
Uppdraget ska bidra till fler digitalt mogna mikro- och småföretag och till att (på sikt) skapa fler arbetstillfällen i landsbygder. Uppdraget ska också bidra till stärkt hållbart företagande i landsbygder.
Ditt företag får:

  • Kartläggning av behoven hos företaget
  • En tydlig och konkret handlingsplan för att nå målen
  • Uppföljning av handlingsplanen

Vilka kan ansöka?
Företag på landsbygdsort, med 0-49 anställda, kan nu anmäla sitt intresse. Urvalsprocessen sker löpande och insatserna startar hösten 2023. 

Anmäl dig här >>

Rulla till toppen