Föreläsningsprogram för Swedish Dental Expo

Förutom svenska föreläsare deltar även prominenta utländska toppnamn såsom professor Roland Frankenberger och doktor Jason Smithson. Engelska föreläsningar kommer att simultantolkas till svenska.
Programmet kommer att kompletteras med ytterligare föreläsare under våren.

Programmet består av nio teman och en speciell tandsköterskedag
1. Prevention, hygien.
2. Tillsyn och kontroller.
3. Dentoalveolär kirurgi.
4. Fyllningar och fasader.
5. Endodonti och ortodonti.
6. Implantatburen och tandburen protetik.
7. Tandteknik (arrangeras i samarbete med Sveriges Tandteknikerförbund den 17 november)
8. Kirurgi och protetik.
9. Forskning.

Priset för bokningar innan den 31 augusti är 500 kr/dag exkl moms. Därefter är prisbilden 1000 kr/dag. Att enbart besöka utställningen är kostnadsfritt.

https://www.dentalexpo.se/

Rulla till toppen