Fyra av tio med tandimplantat får problem

Mer än fyra av tio patienter som fått tandimplantat drabbades av komplikationer inom en nioårsperiod. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.
I Sverige får cirka 30 000 patienter per år behandling med tandimplantat för att ersätta förlorade tänder. Även om goda långtidsresultat rapporterats uppstår ibland komplikationer, som påverkar antingen implantatet eller funktionen för den implantatstödda konstruktionen, och ibland både och.

I sin avhandling har specialisttandläkare Karolina Karlsson, disputerad vid institutionen för odontologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och kliniskt verksam inom Folktandvården, utvärderat hur vanligt det är med komplikationer, vilka konsekvenser de får, vilka patientgrupper som drabbas och vad det kostar.
Forskningen ingick i ett nationellt projekt som genomfördes som en populationsbaserad fältstudie och utgick från slumpmässigt utvalda patienter från Försäkringskassans register. Inledningsvis granskades journaluppgifter och röntgenbilder från 2 765 vuxna patienter. 596 av dem undersöktes sedan, nio år efter behandlingen med tandimplantat.
Resultaten visade att 42 procent av patienterna drabbades av minst en komplikation varav tekniska komplikationer var vanligast. De tekniska komplikationerna var mestadels isolerade företeelser och starkast riskfaktor var hur omfattande den implantatstödda konstruktionen var.

Tillståndet periimplantit, med inflammerad slemhinna och benförlust runt implantatet, var en mindre vanlig men mer omfattande komplikation. Detsamma gällde implantatförlust. Förlust av ett eller flera implantat var också den komplikation som medförde högst samlad kostnad.
Att behandla periimplantit med enbart icke-kirurgiska metoder, i form av rengöring med instrument hos tandvården och instruktioner om skärpta hygienrutiner på hemmaplan, visade sig otillräckligt. Däremot kunde kirurgisk tilläggsbehandling förhindra fortsatt sjukdomsutveckling.
Att ersätta förlorade tänder med tandimplantat är ett vanligt behandlingsalternativ inom tandvården. Därmed blir det också viktigt att både vårdgivare och patienter får en tydligare bild av riskerna, och vad som kan göras.
– Resultaten ger viktig information för tandvården och patienterna för att kunna värdera och minska risken för komplikationer i samband med implantatbehandling, konstaterar Karolina Karlsson.

Källa: Göteborgs universitet

Rulla till toppen