Högt förtroende för tandvården

Ända sedan Svenskt Kvalitetsindex börjat mäta nöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. 2021 noteras en påtaglig förbättring av nöjdheten både för folktandvården och privata aktörer.Nöjdhetsindex når 81,1 vilket är en tydlig förbättring mot fjolårets 75,6 och ett historiskt högt resultat. En stor del av förbättringen går att spåra till en uppskattad hantering av pandemin.
Fjolårets studie genomfördes precis i inledningen av pandemin, då många samhällsfunktioner hastigt fick ställa om. 2021 års resultat visar att tandvården överlag lyckats hantera denna utmaning mycket bra. Kunderna är mycket nöjda, förtroendet är rekordhögt och specifika frågor kopplat till hanteringen av Covid-19 får positiva omdömen.
– Det var länge sedan vi såg såhär höga betygsnivåer, säger Philip Sjöberg, Projektledare, SKI Tandvård. Den lyckade hanteringen om och kring pandemin är helt klart en orsak till de förbättrade betygen. Det gäller både Folktandvården och privattandvården.

https://www.kvalitetsindex.se/branschundersokningar/tandvard/

Rulla till toppen