”Inför tillståndsplikt för privat tandvård”

Företrädare för Tandvårdsutredningen överlämnade den 4 december delbetänkandet ”Ökad kontroll över tandvårdssektorn” till socialministern. Samma dag skrev företrädare för utredningen en debattartikel i Dagens Nyheter med flera förslag på hur staten kan öka kontrollen av privata tandvårdsföretag. Bland annat:
* Tillståndsplikt för privat tandvård.
* Skärpta krav för att få ta del av det statliga tandvårdsstödet.
* Ökade möjligheter att kontrollera vem som utfört vården.

I debattartikeln skriver man:
“Privat tandvård i Sverige håller hög kvalitet. De flesta ägare och medarbetare i svenska tandvårdsföretag är seriösa, kunniga och engagerade yrkespersoner med patientens bästa i fokus. Men dessvärre finns det också oseriösa aktörer. Det handlar om alltifrån enklare fusk med underlag för utbetalning, till omfattande och avancerad ekonomisk brottslighet.
Under senare tid har det uppmärksammats att kriminella­ använder företag inom olika delar av välfärden för att komma över offentliga medel. Sådan välfärdsbrottslighet har länge drabbat tandvårdsbranschen.
Försäkringskassan uppskattar att utbetalningar av statligt tandvårdsstöd orsakade av avsiktligt felaktig inrapportering uppgår till cirka 175 miljoner kronor varje år.
Vi föreslår därför att statligt tandvårdsstöd som huvudregel inte ska få betalas ut om behandlaren saknar legitimation. Försäkringskassan ska lättare än i dag kunna hämta uppgifter från Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal för att kontrollera behandlares identitet och behörighet.”

Källa: Dagens Nyheter
https://www.dn.se/debatt/infor-tillstandsplikt-for-de-som-driver-privat-tandvard/

Rulla till toppen