Information kring avgifter från Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverkets hemsida finns information om den nya avgiften och när fakturan ska betalas.

“Förfallodatum för fakturor enligt de nya årsavgifterna har skjutits fram till 30 september 2022. Detta för att ge utrymme till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta övergången till de nya årsavgifterna för tillverkare och auktoriserade representanter. Det finns dock i dagsläget ingen prognos om vad utfallet kan bli. Du som har en faktura enligt de nya årsavgifterna behöver alltså inte betala den förrän efter sommaren.

Uppskjutandet av förfallodatum påverkar inte statusen för registreringen hos Läkemedelsverket….”

Läs vidare här 

Rulla till toppen