Juristen, revisorn och upphandlaren

Upphandlingar verkar inte vara något som tandtekniker älskar. Alla upphandlingar verkar vara olika, reglerna svårbegripliga och många överklagas.
Under våren har vi skickat ut en enkät om upphandlingar till alla Sveriges regioner, resultaten har vi publicerat i tidningen Tandteknikern. Nu har vi gått vidare och undersökt de företag som har kommit med i upphandlingarna i respektive regioner, via olika typer av branschanalysföretag, som Allabolag och Bisnis Analys. Med utgångspunkt från ett fall har vi därför frågat en jurist, en revisor och upphandlaren i den aktuella regionen vad de anser. Vi har också varit i kontakt med tandvårdschefen i regionen, men hen har avböjt att svara och hänvisat till upphandlaren.
Läs mer >>

Rulla till toppen