Läkemedelsverkets nya avgift skjuts upp

I november var vi tillsammans med Privattandläkarna på ett möte på Socialdepartementet där vi kom överens om en halvårsutvärdering rörande kostnadsökningarna till Läkemedelsverket. Har de möjligtvis lyssnat på oss efter alla påtryckningar?

I Läkemedelsverkets senaste nyhetsbrev skriver man:
“Vi förstår att de nya, högre avgifterna kan slå hårt mot enskilda företag eller enskilda firmor och vi ser därför över hur vi kan underlätta situationen.
Läkemedelsverket kommer att tillsammans med Socialdepartementet undersöka vilka åtgärder som kan underlätta för tillverkare och auktoriserade representanter, framför allt för små företag.
Alla fakturor enligt de nya, högre, avgifterna får ett nytt förfallodatum som är 31 maj 2022.”

Läs nyhetsbrevet från Läkemedelsverket Medicinteknik 

Rulla till toppen