Läget på labb vecka 26 – enkät

Läget på labb – vecka 26

För snart en vecka sedan skickade vi ut en enkät till 25 slumpvis utvalda medlemslabb, stora som små, landsting och privat.

Vi ställde fyra frågor:
1) Hur har coronapandemin påverkat ert företag fram till i dag?
2) Har ni sett någon förändring de senaste veckorna? På vilket sätt?
3) Hur ser sommaren och den kommande semesterperioden ut för er?
4) Vad har ni för tankar inför hösten?

Vi har så här långt fått in en hel del svar. Och oavsett storlek på labb, privat eller landsting, verkar inkomsttappet ha varit stort under årets första hälft, men ökningen har varit tydlig de senaste veckorna och de flesta ser framtiden an med tillförsikt.

1) Hur har coronapandemin påverkat ert företag fram till i dag?
”Vi har tappat 23% i omsättning, räknat från årsskiftet, jämfört med förra året.”
”De sista åtta veckorna ligger på cirka 55 procent av förra årets omsättning.”
”Vi har jobbat 40 procent under april-maj.”
” Jämför vi omsättningen från mars månad till nu så märker vi en kraftig nedgång med cirka 25-30 procent.”
” Merparten av våra kunder och leverantörer har upplevt liknande eller ännu värre tapp.”
”Till dags datum har vi tappat 17-20 procent av förväntad årsintäkt.”
”Vi har sagt upp personal, alla korttidspermitterade 60 procent, cirka tre veckor av så gott som inga inkomna arbeten.”
2) Har ni sett någon förändring de senaste veckorna? På vilket sätt?
”Trenden har varit ökande omsättning de senaste två veckorna. Vecka 25 var omsättningen 80 procent av 2019, vecka 24 43 procent av 2019”
”Sett över de senaste 5-6 veckorna är trenden stigande.”
”Från tandläkarna meddelar man att många söker tid hos sin tandläkare. Kanske som vanligt innan semestern.”
”Det har varit ett rejält tryck från Folktandvården så vi ligger på nästan 4 dagar per vecka nu.”
”Vi har upplevt en stötvis ökning av inkommande arbeten de senaste veckorna före midsommar. Detta ligger i linje med ”normala” år.”
”Ökad ingång av arbeten helt klart men inte i ökande grad utan snarare en ny tämligen låg nivå.”
”De senaste 2-3 veckorna är tillförseln av arbeten förändrad, mycket implantatjobb, telefonen ringer igen. Dock relativt lite jämfört med innan coronautbrottet.”

3) Hur ser sommaren och den kommande semesterperioden ut för er?
”Det kommer troligen att gå ned jämfört med en normal sommar/semester. Vi har öppet, vilket vi brukar ha och har schemalagt så att personal finns på plats.”
”Vi stänger fyra veckor under sommaren som vanligt.”
”Vi stänger aldrig och semestrarna sker som vanligt.”
”Vi stänger som vanligt fyra veckor.”
”Patienterna kan vara mer benägna att begränsa sina utgifter under sommaren på grund av oro och/eller en försämrad hushållsekonomi till följd av krisen. Å andra sidan kommer fler vara kvar i Sverige. En ökad inhemsk konsumtion kanske även kommer märkas av på vår bransch.”

4) Vad har ni för tankar inför hösten?
”Osäkerhet. Kommer det en andra våg av smittan kommer det att påverka oss negativt. Lång väg tillbaka efter stor ekonomisk förlust. Förlust av personal.”
”Ett litet orosmoment är att den buffert vi vanligtvis bygger på under våren nu inte alls blir lika stor.”
”En hel del tyder på en ökning, förhoppningsvis redan i aug/sept. Men bakslag i samhället när det gäller spridningen kan skjuta detta framåt. Men förr eller senare så går patienterna till tandläkaren. Ganska många tandläkare förvarnar om att de har mycket protetik på gång med patienter som inte fått gå till tandläkaren under våren.”
”Det kommer nog lösa sig. Vi ser ut att vara tillbaka 100 procent tidig höst.”
”Förutsatt att det inte kommer en andra, och värre, våg så ser vi väldigt positivt på hösten.”
”Vi ser tiden an och hoppas på en successiv stegring av inkommande arbete.”

Rulla till toppen