Nya lagen om MDR skjuts upp ett år

EU-parlamentet och Europeiska rådet har nu beslutat att skjuta upp tillämpningen av MDR ett år, enligt det förslag som kommissionen lade i början av april.
Beslutet träder i kraft när det publicerats i EU:s officiella tidning (Official Journal) vilket väntas ske inom de närmsta dagarna.
Läkemedelsverket har lovat återkomma med mer information när beslutets fullständiga lydelse har publicerats.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_718

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/nytt-regelverk-for-medicintekniska-produkter-kan-senarelaggas

Rulla till toppen