Ny information från Läkemedelsverket

Utdrag från Läkemedelsverkets nyhetsbrev MedTek
************************************************

Uppskjutet förfallodatum för fakturor med ny årsavgift

Det har blivit många reaktioner på den nya, högre, årsavgiften. Detta har föranlett att förnyade diskussioner om avgifterna har inletts.

För att ge utrymme till att undersöka vilka åtgärder som kan underlätta för tillverkare och auktoriserade representanter, framför allt för små företag, har förfallodatum för fakturor enligt den nya avgiften skjutits fram till 31 maj 2022.

Alla som har fått faktura med den nya årsavgiften har fått särskild information om detta, se länk nedan.

• Extrautskick om årsavgifter

*************************************************

Rulla till toppen