Ny upphandling Region Stockholm

Tandställningsskenor Ramavtal Folktandvården Stockholms län AB, Stockholm
Benämning på upphandlingen: Tandställningsskenor, Ramavtal
Referensnummer: FTV 2305-0199
Uppskattat värde: 12 MSEK
Avtalets löptid: 2023-07-04–2027-07-03
Sista anbudsdag: 2023-06-16

Folktandvården har behov av ett ramavtal gällande tandställningsskenor, s.k. Aligners.
Kontaktperson:
Folktandvården Stockholms län AB
Krister Karlavagn
Box 6420
SE-113 82 Stockholm
Sverige
E-post: krister.karlavagn@regionstockholm.se 
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyzagllii&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: 
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyzagllii&GoTo=Tender
Rulla till toppen