Ny vd för NIOM

Professor Per Vult von Steyern, 62, från Malmö, har utsetts till vd för NIOM från och med maj. Han efterträder professor Jon E. Dahl, 71.
Per Vult von Steyern är doktor i odontologi och ordförande vid Institutionen för materialvetenskap och teknik, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Han är legitimerad specialist i protetik med dental keramik som sitt huvudsakligt forskningsområde.
Han är för närvarande även ordförande i Svenska Tandläkarsällskapet och avgående ordförande för Skandinaviska Sällskapet för protetodontologi.
Hans föregångare, professor Jon E. Dahl, kommer att gå i pension efter att ha lett institutet sedan 2011.

  • – Det är en professionellt stimulerande och utmanande tjänst att vara VD för NIOM. Jag känner Per som en skicklig forskare med lång erfarenhet av att leda komplexa organisationer. Hans utnämning kommer att avsevärt stärka samarbetet inom de nordiska länderna och med relevanta avdelningar inom NORCE. Jag är övertygad om att Per kommer att bli en utmärkt ledare för NIOM, säger Dahl.
  • NIOMs huvudsakliga verksamhet är dental forskning och testning av biomaterial. Institutet främjar ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna inom dessa områden. NIOM tar bland annat emot flera gästforskare varje år. Institutets primära syfte är att bidra till att säkerställa att de material och den utrustning som används inom tandvården i Norden är säkra och ändamålsenliga.

– Utnämningen av Vult von Steyern innebär att NIOM kommer att bibehålla och stärka både sin nordiska profil och sin starka position inom materialforskning och testning, säger Helge Tennebø, styrelseordförande för NIOM.

Vult von Steyern och Dahl kommer att överlappa varandra under en månad i maj, för effektiv kunskapsöverföring.

  • – Det är ett fantastiskt institut, med ett stolt arv och mycket kompetent personal. Ett institut som åtnjuter stort erkännande och fyller en viktig funktion för patienter, tandvårdspersonal och de nordiska regeringarna. Jag ser mycket fram emot att leda NIOM, säger Vult von Steyern.

NIOM är ett nordiskt samarbetsorgan som ägs gemensamt av NORCE och vård- och omsorgsdepartementet. Den ligger på Ullevål i Oslo.

Källa: NIOM.

Rulla till toppen