Påminnelse – Vi behöver din hjälp!

Har du ännu inte svarat på vår enkät så får du en chans till nu. Snälla hjälp oss med detta. Svara före den 11 februari.
Statistik från enkäten ger oss ett bra underlag för att göra en så bra branschanalys som möjligt.
82 labb har lämnat sina enkätsvar hittills och dessa representerar fler än 600 anställda tandtekniker.
Klicka här:
https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ViewSurvey.aspx?survey=8cadd19b-eabd-4f5d-8797-04bcadcec4ec
Det tar bara några minuter.

Björn Hasselblad
Chefredaktör Tandteknikern

Rulla till toppen