Prisjusteringar

I alla upphandlingar finns prisjusteringsklausuler. Tänk på att göra prisjusteringar i dessa, gå in på de upphandlingar där ni är deltagare och sök på “prisjusteringar”.
Tänk på att prisjusteringar gäller både Folktandvården och Privattandvården. Referenspriserna går upp med cirka 4,2% i januari 2023.

Vissa regioner godkänner prisjusteringar efter 12 månader och vissa efter 24 månader efter att upphandlingsavtalet träder i kraft.

Exempel: Västra Götalandsregionen (VGR)
Leverantörens möjlighet till begäran om prisjustering ska ske skriftligen och vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast 15 december året innan prisjustering är möjlig och ska godkännas av VGR innan justering får ske. Uteblir en sådan begäran gäller avtalade priser ytterligare 12 månader.

Då den rådande ekonomiska situationen i samhället pekar på prishöjningar i alla branscher, så också i vår, så är det av yttersta vikt att vi också följer dessa.

Inte enbart de uppräkningar som är beskrivna i respektive region bör beaktas, utan också myndighetskostnaden på 30 000: – för registrering hos Läkemedelsverket bör tas upp i beräkningen.

Rulla till toppen