RFI – Aligners Region Värmland

Request for information – RFI

Region Värmland (regionen) avser att under hösten 2022 genomföra upphandling av Aligners.

Ni inbjuds härmed att inkomma med synpunkter på innehållet (RFI) i bifogade dokument under punkt 1.8 som utgör delar av utkast till upphandlingsdokumenten inför Region Värmlands planerade upphandling gällande Aligners.

Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan och är därför inget som förpliktigar regionen till någon upphandling eller annat åtagande. Svar på denna RFI förpliktigar inte svarslämnaren att inkomma med anbud i en kommande upphandling.

Ingen ersättning utgår för deltagande i denna RFI.

Sista svarsdag: 2022-09-06

När du loggat in på Mercell upphandlingskoll kommer du direkt till dokumenten genom att fylla i “rfi aligners” i sökrutan.

 

Rulla till toppen