Riksrevisionen granskar Läkemedelsverket

Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens tillsyn av medicintekniska produkter.
“Riksrevisionens uppgift är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom oberoende revision ska de bidra till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.”

Syftet med granskningen är alltså att få ett svar på om statens tillsyn av medicintekniska produkter är effektiv.
Som en del av granskningen tillfrågades även Tandteknikerförbundet om vi ville ställa upp och bli
intervjuade av Riksrevisionen, som ville ha reda på vad tandteknikerbranschen anser om Läkemedelsverkets arbete.

Läs mer i senaste numret av Tandteknikern
https://www.dentallab.se/tidningen-tidningsarkivet/

Rulla till toppen