Riksstämman flyttar till Umeå 2023

År 2023 ska Odontologisk riksstämma och Swedental för första gången genomföras i Umeå. Syftet är att locka besökare i norra Sverige som tidigare inte har haft möjlighet att delta.

– Det här är en nysatsning som många efterfrågat. Vi konkurrerar med stora internationella kongresser och andra arrangemang och vi måsta kunna erbjuda
en helhetsupplevelse med det vetenskapliga programmet som grund, säger Maria von Beetzen, ordförande för Riksstämmenämnden.

Källa: Tandläkartidningen

Rulla till toppen