Så har pandemin slagit mot tandvården

Grafik

Försäkringskassan har uppdaterat sin statistik om besök i tandvården.
Minskningen i vecka 35 2020 jämfört med samma vecka förra året är cirka 14 procent.
Men sedan i augusti har besökssiffrorna ökat stadigt, även vad gäller gruppen 70+. Så förändringen efter sommaren är tydlig.
Under hela pandemiperioden från vecka 12 fram till och med vecka 35 var hela minskningen av besöken cirka 28 procent.
Räknat från årsskiftet har vårdgivarnas totala intäkter minskat med cirka 1 870 miljoner kronor vilket är en minskning med cirka 16 procent jämfört med föregående år.
Folktandvården har sedan årsskiftet minskat intäkterna med 817 mkr (-24 procent) och privata vårdgivare 1 055 mkr (-11 procent).
Andelen högkostnadsskydd är fortsatt högre jämfört med förra året, en sannolik förklaring är att patienter gjort färdigt större behandlingar nu när tandvården öppnat allt mer och innan semestern påbörjas. Minskningen av utbetalt tandvårdsstöd totalt sedan årets början var 596 miljoner kronor (-15 procent) jämfört med år 2019.

Inledningsvis under pandemin minskade antalet undersökningar och därmed tandstensskrapning och andra akuta åtgärders andel medan protetik och lagningar ökade.
Behandling vid olika smärttillstånd med rotbehandling, tanduttagning och vid bettbesvär har haft en liten ökning men ligger nära på samma som förra året. Tandreglering och några utbytesåtgärder är i stort sett oförändrade i deras andel av åtgärderna.

Källa: Försäkringskassan
https://forsakringskassan.se/tandvard/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQI8TDy8DIx8LXxCDQwC3c2djJ2NQw0DQs31w8EKDHAARwP9KEL6o8BK8JhQkBthkO6oqAgASx7CiA!!/?1dmy&mapping=%2Ftandvard%2Fnyhetsarkiv&urile=wcm%3apath%3a%2FContentSE_Responsive%2Fnyheter%2Fstatistik-tandvard-efterfragan

Rulla till toppen